Björgunarsveitin Kjölur

Þórnýjarbúð, Norðurgrund 1, 116 Kjalarnesi
N 64°14.522  V 21° 49.988

Af kortavef JA.IS

bakvaktarsími: 616-8493 / 660-2962

Starfið

Björgunarsveitin KJÖLUR er sú minnsta á höfuðborgarsvæðinu, en heldur úti engu að síður mjög öflugri starfsemi. 13 manns eru á útkallslista (2024). Hún sinnir útköllum og verkefnum á sjó og landi. Til að mæta þeim verkum, hefur sveitin yfir að ráða nokkrum tækjakosti svo sem; Ford F-350 (2019), Toyota Landcruiser (2022), tveimur Jetskíðum (haust 2018) og tveimur fjórhjólum (2020).
Sérstaða sveitarinnar er á sviði fyrstuhjálpar þar sem samstarfssamningur er í gildi við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins síðan 2006. Samningurinn nær til útkalla vegna alvarlega slysa og bráðaveikinda á Kjalarnesi og í Kjós.

Saga slysavarna- og björgunarstarfa á Kjalarnesi

Upphaf sögu slysavarna- og björgunarstarfa á Kjalarnesi má rekja til stofnunar Slysavarnadeildar Kjalarness þann 29. desember 1949. Deildin beitti sér strax fyrir því að fá fluglínutæki frá SVFÍ og að hópur manna yrði tiltækur í björgunarstörf innan hreppsins. Auk þess stóð deildin fyrir fræðslu um fyrstu hjálp, brunavarnir og barðist fyrir því að koma símamálum Kjalnesinga í viðunandi horf. Mikill kraftur var í deildinni strax í upphafi og nánast allir íbúar hreppsins félagsmenn, eða um 173 manns. Fyrsta stóra „útkall“ deildarinnar var björgun áhafnar og farþega þegar Laxfoss strandaði við sunnanvert Kjalarnes árið 1952.

Starfsemin var lítil á árunum 1965-1975 og búnaður afar fábrotinn, eitt fluglínutæki, fyrstu hjálparkassi og einar börur og auk þess dreifður um hreppinn.

Árið 1975 varð sjóslys í Hofsvíkinni þegar trilla sökk og tveir menn fórust. Í kjölfarið var keyptur slöngubátur, búnaður endurnýjaður og starfsemin rifin upp aftur. Deildin fékk sína fyrstu aðstöðu í gömlu hænsnahúsi í Grundarhverfi, sem var á þeim tíma að byggjast upp. Fór svo að björgunarsveitin efldist með nýju fólki og varð slysavarnadeildinni yfirsterkari, þannig að leiðir skildu árið 1983 og lognaðist slysavarnadeildin út af í kjölfarið.
Björgunarsveitin, sem fram að því hafði verið nafnlaus, fékk nafnið Kjölur, sem dregið er af kjalarlagi Kerhólakambs í Esjunni.

Fyrsti bíll sveitarinnar, Unimog, var keyptur árið 1983. Aftan í honum er Zodiac mark-II, líklega fyrsti björgunarbátur sveitarinnar. Sjósetning í Hofsvík.

Unimog torfærubifreið var keypt árið 1983 og stuttu síðar eignaðist sveitin sinn fyrsta almennilega fyrstu hjálpar búnað. Þegar nýtt áhaldahús hreppsins var byggt við Grundarhverfi árið 1986 fékk sveitin inni í hluta hússins ásamt slökkviliðinu. Þar hefur sveitin aðstöðu enn þann dag í dag. Starfsemin varð fyrir miklu áfalli árið 1992 þegar áhaldahúsið og allur búnaður sveitarinnar brann til kaldra kola. Þar á meðal nýr Ford Econoline sem hafði verið keyptur hálfu ári áður. Með mikilli vinnu og aðstoð frá öðrum sveitum og nærsveitungum tókst að gera sveitina útkallshæfa fljótlega aftur.
Á næstu árum eftir brunann var talsverður kraftur í starfseminni, meðal annars stofnuð unglingadeildin Stormur og um 25 manns á útkallslista.
Sveitin lá í dvala í nokkur ár í kringum aldamótin 2000 en síðan þá hefur verið góður skriður á henni. Frá 2006 – 2010 var samstarf við Klébergsskóla um valáfanga í björgunarsveitarstarfi á unglingastigi. Unglingadeildin Stormur var virk frá 2008 til 2013.
Tækjakostur sveitarinnar hefur verið bættur og aukinn og samanstendur af tveimur bifreiðum, tveim JetSkíðum og fjórhjólum.

Árið 2006 var gerður samstarfssamningur við Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna slysa og bráðaveikinda á Kjalarnesi og í Kjós. Því er sérhæfing sveitarinnar orðin nokkur á sviði fyrstuhjálpar. Útköllum hefur fjölgað jafnt og þétt frá aldamótum. Jafnframt skipa slysavarnir ákveðinn sess í starfi sveitarinnar líkt og í upphafi.